!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

Din webbläsare är in- eller utzoomad (). Använd din webbläsares zoomfunktion för att återställa zoom-läge till 100%, alternativt tryck CTRL + 0.

MENY

SÖK

Styrelsen

Styrelselokalen för föreningen finns på Prilyckegatan 63. Samma fastighet som Kärraton.

Utanför finns en brevlåda där du kan lämna post för till exempel ansökan om renovering eller balkonginglasning till styrelsen. Vi behandlar all inkommen post på våra möten.

Det går även bra att kontakta styrelsen via e-post