!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Miljörum

Avfallshantering är en stor kostnad för föreningen.
Ju mer avfall som sorteras dvs att ju mindre avfall som läggs i restavfallskärlen desto lägre blir kostnaden. Ökad sortering medför självklart även en lägre miljöbelastning.

I våra miljörum kan du slänga följande

  • Wellpapp
  • Elektronik
  • Ljuskällor
  • Aerosoler (sprayburkar)
  • Färgburkar
  • Avfall till sortering (porslin, kastruller, krukor mm)
  • Tidningar (på Prilyckegatan finns tidningar i soprummet)
  • Batterier

 

 

Använd din lägenhetsnyckel för att komma in i soprum och miljörum

Visste du att?
Som boende i kommunen har du tillgång till sex avgiftsfria tömningar på återvinningsstationerna.

Närmast är återvinningsstation är Tagenetippen som ni finner på Tagenevägen.

När du kommer dit första gången måste du ha legitimation med dig.