!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Renovering

Alla större förändringar exempelvis borttagning av vägg i din lägenhet måste först godkännas av styrelsen.

Lämna en skriftlig ansökan i styrelsebrevlådan utanför Kärraton eller skicka ett mail till styrelsen. Skriv så utförligt du kan och rita gärna om det behövs.

Vi behandlar din ansökan på kommande styrelsemöte. Ett beslut lämnas till dig därefter.

All renovering (inkl. el och vvs) ska vara fackmännamässigt utfört.