!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Valberedningen

Föreningens valberedning består av

       

Anette Nilsson
Sammankallande

Dragan Kalinovic

 Barbro Cederfeldt

 

Nedan är de kontaktvägar som ni kan nå Valberedningen på:

Mailadress: valberedning37ans@outlook.com 
Telefon nr:0738075403 Tisdagar 17-19 , andra vardagar via mail.

Är du intresserad av att delta i styrelsen så kontakta oss.