!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Avfallshantering

Avfallshantering är en stor kostnad för föreningen.
Ju mer avfall som sorteras dvs att ju mindre avfall som läggs i restavfallskärlen desto lägre blir kostnaden. Ökad sortering medför självklart även en lägre miljöbelastning.

I våra soprum kan du slänga följande

  • Restavfall
  • Kartong
  • Plast
  • Metall
  • Ofärgat glas
  • Färgat glas 
  • Tidningar (på Lillekärr Södra finns tidningar i angränsande miljörum)
  • Bioavfall (finns sedan tidigare)Använd din lägenhetsnyckel för att komma in i soprum och miljörum