!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Historik

Klareberg –     det nya bostadsområdet med landet mitt i stan.

Så löd den slogan Riksbyggen i Göteborg lanserade 1970. Bostadsbyggandet i stan var i full gång. Det s.k. miljonprogrammet skulle råda bot på bostadsbristen.

Riksbyggen och HSB började projektera och uppföra lägenheter med bostadsrätt i Hisings Kärra. Det fanns en tanke: området skulle bli en levande kooperativ stadsdel, ingen sovstad utan en servicestad. Ett centrum med affärer, post, bank, sjukvård, skola, bibliotek m.m. planerades och byggdes.

På åkrar och ängar, som tidigare odlats och nyttjats av lantbrukarna i området, började huslängor att uppföras. Det gick fort. Mycket var prefabricerat. Våra hus, Riksbyggens Bostadsrättsförening Göteborgshus nr 37, var den första, som bildades, i en rad föreningar här i Kärra.  Året var 1972, då interimstyrelsen  bildades. I den ingick två ordinarie och två suppleanter av de boende. Övriga kom från Riksbyggen och kommunen.

När de 400 lägenheterna var klara ”överlämnades” så vår bostadsrättsförening till oss.  Årsstämman valde sina styrelseledamöter och arbetet i egen regi kunde börja. Vid sidan av styrelsen fanns en fritidskommitté, som tog tag i olika aktiviteter. För att medlemmarnas inte skulle vara  anonyma för varandra ordnades bl.a. miljödagar på gårdarna. Källarskrubb och andra lokaler inventerades. Något utrymme blev mörkrum för foto, ett annat utrustades med hyvelbänk till snickarbod. En vävstol fanns också att tillgå, liksom ett bordtennisbord i ett källarutrymme. Studiecirkelverksamhet i ABFs regi ordnades i så skilda ämnen som  hälsosam kost och mat, föreningskunskap, engelska m.m.  Föräldrarna samarbetade och ordnade pysselverksamhet för de små.

Föreningens medlemmar har under åren aktivt medverkat till att vår boendemiljö ständigt förbättrats och gjorts trivsammare. Visst målningsarbete har medlemmarna hjälpts åt med. Rabatterna i trädgården har ansats och lekplatserna för barnen har förnyats.

När detta skrivs har Gbghus nr 37 funnits i 30 år. Genom idogt arbete av medlemmarna och dess styrelser har vi nu en trivsam och ombonad boendemiljö. Det var länge sedan. Man kan ha svårt att tänka sig Kärra som busshållplatsen utanför Fred Olssons speceriaffär vid det lilla röda Kapellet, en anhalt på vägen mellan Kungälv och Göteborg. Ville man besöka vänner på andra sidan älven fanns Nyebro färja nere vid Orrekulla skans.

Kjell Åslund, vår dåvarande ordförande