!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Sophantering

Avfallshantering är en av våra största gemensamma kostnader i föreningen men det är också en utgift vi tillsammans kan göra något åt för att minska.

Styrelsen uppmanar samtliga att källsortera så mycket som möjligt för att hålla nere våra kostnader samt spara på vår miljö.

Visste du till exempel att presentpapper inte ska kastas i pappersåtervinningen? Kolla in kommunens smarta sopsorteringsguide för mer information om hur du sorterar.


På parkeringsplatsen Lillekärr Södra finns större kärl om de i soprummen är för små eller fulla. Dock inte för rest- eller matavfall.

Du använder din lägenhetsnyckeln för att komma in i våra soprum.

 

 

 


Visste du att?


Som boende i kommunen har du tillgång till sex avgiftsfria tömningar på återvinningsstationerna. Vår närmsta station är Tagene återvinningscentral. När du kommer dit första gången måste du ha legitimation med dig.